Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 47/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền; Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021 Tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền; Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021 04/03/2021
2 46/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 Tuyên truyền việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 04/03/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
3 44/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) 26/02/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
4 43/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 26/02/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
5 42/HD-MTTQ-BTT Công tác văn hoá - văn nghệ năm 2021 Công tác văn hoá - văn nghệ năm 2021 26/02/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
6 Số 77/KH-MTTQ-BTT về việc Tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 Tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 22/02/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hữu Hưng
7 Số 41/HD-MTTQ-BTT Trọng tâm công tác Phong trào năm 2021 Hướng dẫn trọng tâm công tác Phong trào năm 2021 18/02/2021 Bùi Hữu Hưng
8 Số 40/HD-MTTQ-BTT về việc Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 05/02/2021 Bùi Hữu Hưng
9 39/HD-MTTQ-BTT Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021 Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021 04/02/2021 Vũ Văn Bằng
10 36/HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 29/01/2021 Vũ Văn Bằng
11 35/HD-MTTQ-BTT về Công tác tôn giáo năm 2021 Công tác tôn giáo năm 2021 29/01/2021 Vũ Văn Bằng
12 34/HD-MTTQ-BTT về Triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2021 Triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2021 29/01/2021 Vũ Văn Bằng
13 726/MTTQ-TCTG V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg; Công văn 614/UBND-VX1 V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg; Công văn 614/UBND-VX1 29/01/2021 Vũ Văn Bằng
14 33/HD-MTTQ-BTT vê Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 27/01/2021 Vũ Văn Bằng
15 720/MTTQ-TCTG V/v Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý I/2021 V/v Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý I/2021 25/01/2021 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng