Gặp mặt đón tiếp và làm việc với các đoànđại biểu chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo tham gia Uỷ ban MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng: 08/07/2020  - Lượt xem: 416

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt đón tiếp và làm việc hơn 70 đại biểu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo tham gia Ủy ban MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 thuộc các huyện thành phố Phúc Yên, Vĩnh Yên, Tam Đảo, Bình Xuyên đến thăm cơ quan MTTQ tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ, Phòng An ninh- đối nội, Công an tỉnh; lãnh đạo MTTQ huyện Tam Đảo, thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên. Đồng chí Vũ Văn Bằng- Phó Chủ tịch thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

           

Theo thống kê, nhiệm kỳ 2019-2024, số lượng Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay là 5.007 người (cấp xã: 4481, cấp huyện: 457; cấp tỉnh 69) trong đó Uỷ viên Uỷ ban MTTQ các cấp là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo trên 150 người.

             Thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tập hợp và phát huy tốt vai trò của Uỷ viên Uỷ ban, nhất là các vị Uỷ viên là người tôn giáo thông qua các hoạt động cơ bản đó là: Phát huy vai trò của Uỷ viên Uỷ ban, tham gia sinh hoạt, hoạt động ở các kỳ hội nghị Uỷ ban, Hội đồng tư vấn, Tổ nắm bắt tình hình và tuyên truyền vận động nhân dân, hội nghị, hội thảo và các hội nghị chuyên đề của Uỷ ban MTTQ các cấp; phát huy vai trò của Uỷ viên Uỷ ban tham gia các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, tham gia các hoạt động an sinh - xã hội; phát huy vai trò của Uỷ viên Uỷ ban là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình công tác của Mặt trận ở địa phương, nơi cư trú; phát huy vai trò của Uỷ viên Uỷ ban trong tập hợp và phản ánh tình hình về lĩnh vực Uỷ viên Uỷ ban là đại diện, hoạt động và ở nơi cư trú

            Từ thực tiễn cho thấy cùng với hoạt động của Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam và đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp đã có sự liên kết, phối hợp tốt trong công tác, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân ngay tại mỗi địa bàn dân cư.

             Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc phát huy vai trò của Uỷ viên Uỷ ban MTTQ các cấp còn có những hạn chế nhất định như ở một số địa phương cơ cấu, thành phần tham gia Uỷ ban MTTQ chưa đảm bảo theo yêu cầu, hoạt động của một số Uỷ viên Uỷ ban chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc tham gia các kỳ họp, chưa thường xuyên có báo cáo, phản ánh tình hình các tầng lớp nhân dân ở nơi cư trú hoặc lĩnh vực mình đại diện, hoạt động. Bên cạnh đó các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn để phát huy tốt vai trò của Ủy viên Uỷ ban mới chỉ dừng lại ở những quy định mang tính nguyên tắc chung, chưa có những cơ chế cụ thể để thực hiện.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Văn Bằng- Phó Chủ tịch, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin tới các đại biểu về tình hình hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh hiện nay. Trong đó nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của các Ủy viên là người tôn giáo thông qua các hoạt động cụ thể như: nắm bắt tình hình và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các chương trình phát triển KTXH ở địa phương.

Để khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của Uỷ viên ủy ban MTTQ các cấp, nhất là các vị Uỷ viên là người tôn giáo trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt hơn Điều lệ, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; Phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, động viên, đoàn kết nhân dân ở nơi cư trú và trong lĩnh vực hoạt động, công tác để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động, lắng nghe, tập hợp đầy đủ và kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân nơi mình công tác và cư trú với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp./.

 

Tác giả: Mạnh Hà - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 416

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020
Xem tất cả »

Liên kết website