Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày đăng: 11/06/2020  - Lượt xem: 416

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-MTTW-BTT ngày 19/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và kế hoạch số 191/KH-CCB ngày 27/5/2020 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về kiểm tra công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 10/6/2020, Đoàn công tác số 4 do Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc về kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đại diện lãnh đạo một số, sở, ban ngành của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 28/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (gọi tắt là các chính sách hỗ trợ), Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ra chủ trương lãnh đạo công tác giám sát của MTTQ đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ (Thông báo số 2102-TB/TU ngày 07/5/2020); ban hành Kế hoạch giám sát số 38/KH-MTTQ-BTT ngày 29/4/2020; văn bản số 375/MTTQ-BTT ngày 11/5/2020 đề nghị Thường trực các huyện, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố phối hợp để MTTQ giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. Đồng thời tổ chức 10 hội nghị triển khai kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ tới các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố và 136 Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn. Ngày 11/5/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành văn bản số 377/MTTQ-BTT, thành lập 09 Đoàn kiểm tra công tác giám sát của MTTQ các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Theo báo cáo của các đơn vị, tính đến hết ngày 12/5/2020, toàn tỉnh đã chi trả xong cho các nhóm đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số 94.440 đối tượng, tương ứng với số tiền hơn125,5 tỷ đồng. Trong các nhóm đối tượng trên, có 06 đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ. Việc chi trả tại các đơn vị diễn ra thuận lợi, đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời, nhân dân vui mừng, phấn khởi. Trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ các nhóm đối tượng không để xảy ra sai phạm phải kiến nghị xử lý. Công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác giám sát được thực hiện đồng bộ, thống nhất, có phân công nhiệm cụ thể từ tỉnh đến cơ sở.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo, trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: Công tác thống kê, rà soát, lập danh sách đối tượng; việc xác định giảm sâu thu nhập của người lao động trong tháng nghỉ việc; xác định tình trạng tài chính doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán; điều chỉnh tăng, giảm trong các nhóm đối tượng hỗ trợ; nhiều nơi còn gặp khó khăn trong việc xác định ngành nghề, đối tượng hưởng chính sách như: lao động tự do ở các ngành, nghề khác nhau; việc xác định hộ sản xuất phi nông nghiệp. Rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ không có đăng ký kinh doanh, không có mã số thuế; nhiều người dân lao động ở các lĩnh vực mà Chính phủ chưa quy định hỗ trợ như: thợ xây, thợ mộc, lái xe taxi, giáo viên hợp đồng tại các trường tư thục,...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngay từ khi có Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tới các địa phương, đơn vị, kịp thời thành lập đường dây nóng của tỉnh và các huyện, thành phố để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tham gia giám sát ngay từ khâu kê khai, lập danh sách và quá trình chi trả chế độc cho các đối tượng. Đến nay, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, đúng, đủ chế độ cho các đối tượng, không để xảy ra sai sót, chi trả trùng hoặc nhầm đối tượng. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng về chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam Việt Nam Khuất Việt Dũng đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác tham mưu, chỉ đạo; tuyên truyền và thực hiện chi trả chính sách đến người dân được kịp thời; phối hợp tổ chức triển khai giám sát việc chi trả hỗ trợ cho người dân đảm bảo chặt chẽ; việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng đảm bảo linh hoạt, kịp thời và hiệu quả. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tiếp cận, hiểu rõ chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ các đối tượng còn lại; có giải pháp thực hiện rà soát, lập danh sách nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc chi trả hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm đúng quy định…

Trước đó, Đoàn đã kiểm tra, giám sát thực tế tại xã Liên Châu và huyện Yên Lạc. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả triển khai công tác giám sát, các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao công tác tham mưu, tổ chức triển khai giám sát của các đơn vị. Trong đó MTTQ các cấp huyện Yên Lạc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát tin trên hệ thống truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn 5 lượt/ngày; Niêm yết công khai các nhóm đối tượng được thụ hưởng tại trụ sở UBND, nhà Văn hóa thôn, làng. Tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch được tổng số tiền và hiện vật giá trị: 2.254.785.000 đồng (trong đó xã Liên Châu vận động được 111.349.000đồng). Thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát ở các xã, thị trấn từ khi lập danh sách, cấp phát tiền hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng bảo đảm đúng tiến độ, công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, đảm bảo nguyên tắc mỗi người chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất, không bỏ sót đối tượng. MTTQ các xã, thị trấn đã chủ động việc thực hiện giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn ngay từ khi lập danh sách và giám sát trực tiếp khi các đối tượng đến nhận hỗ trợ. Kết quả tính đến ngày 09/5/2020 trong toàn huyện đã rà soát, lập danh sách và thực hiện việc chi trả cho nhóm đối tượng người có công, BTXH, người nghèo, cận nghèo là 13.854 đối tượng với tổng số tiền là 16.557.250.000 đồng, trong đó xã Liên Châu đã chi trả 843 đối tượng với tổng số tiền 1.026.250.000 đồng; Rà soát các nhóm đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm, xác nhận hồ sơ cho đối tượng đi làm ăn xa làm thủ tục hỗ trợ nơi làm việc là 288 đối tượng; tiếp nhận hồ sơ kê khai tại xã đề nghị Nhà nước hỗ trợ là 58 đối tượng.

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 416

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020
Xem tất cả »

Liên kết website