Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 28/CTrPH/UBMTTQ-BDT Công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2022 Chinh trình phối hợp Công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2022 18/05/2018
2 253 /CTPH-UBMTTQVN-STP Về việc nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn 2018-2019 Chương trình phối hợp 253 /CTPH-UBMTTQVN-STP Về việc nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn 2018-2019 14/03/2018
3 24/CTPH-MTTQ-BVP-ĐPTTH-CTTGTĐT Công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình và Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017-2020 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình và Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017-2020 28/10/2017
4 22 /CTrPH-MTTQ-BTG giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giai đoạn 2017-2020 Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, giai đoạn 2017-2020 24/05/2017
5 2957/CTrP/UBND-MTTQ: UBND tỉnh phối hợp với MTTQ tỉnh vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2019 UBND tỉnh phối hợp với MTTQ tỉnh vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2019 27/04/2017
6 20/CTrPH-MTTQ-TCCTXH triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" 12/04/2017
7 17/CTrPH-MTTQ-BATGT về "Vận động Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông" giai đoạn 2016-2021 Chương trình phối hợp " Vận động Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2021 10/03/2017 Nguyễn Tuấn Khanh