Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 740a/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định về việc thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 01/04/2020
2 Số 2261/QĐ-MTTW Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( nhiệm kỳ 2014-2019) Quyết định Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( nhiệm kỳ 2014-2019) 05/11/2018
3 181/QĐ-MTTQ Quyết định giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của của tổ chức, công dân tại huyện Sông Lô và huyện Tam Đảo 09/08/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
4 99/QĐ-MTTQ-BTT Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 30/10/2015 Hoàng Văn Toàn
5 100/QĐ-MTTQ-BTT V/v ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc 30/10/2015 Hoàng Văn Toàn