Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 77/KH-MTTQ-BTT về việc Tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 Tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 22/02/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hữu Hưng
2 71/KH - MTTQ- BTT về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 18/01/2021 Nguyễn Xuân Viễn
3 số 63/KH-MTTQ-BTT về Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ 27/10/2020 Nguyễn Xuân Viễn
4 65/KH-MTTQ-BTT Giám sát việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 27/10/2020
5 Bộ văn bản Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Bộ văn bản Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 20/08/2020
6 53/KH-MTTQ-BTT Tổ chức Hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, năm 2020 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, năm 2020 11/08/2020
7 51 /KH-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) 03/08/2020
8 42 /KH-MTTQ-BTT Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam 02/06/2020 Vũ Văn Bằng
9 38/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 29/04/2020 Nguyễn Xuân Viễn
10 Số: 34/KH-BTT-MT Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 20/04/2020
11 Số: 33/KH-MTTQ-BTT Tổ chức Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” Kế hoạch Tổ chức Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” 20/04/2020
12 Số: 32 /KH-MTTQ-BTT Tuyên truyền Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 17/04/2020
13 Số: 30/KH-MTTQ-BCĐ Triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 30/03/2020
14 Số: 28/KH-MTTQ-BTT Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên năm 2020 Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên năm 2020 19/03/2020
15 18/KH-MTTQ-BTT về tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 06/02/2020 Vũ Văn Bằng