Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 605/MTTQ- BTT xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2020 27/10/2020
2 603/MT-BTT hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020 26/10/2020
3 595/MTTQ-TCTG về việc định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý IV/2020 Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý IV/2020 22/10/2020 Vũ Văn Bằng
4 582/MTTQ-BTT về việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Về việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 15/10/2020 Nguyễn Xuân Viễn
5 486 /MTTQ-TCTG về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. 31/07/2020 Vũ Văn Bằng
6 , biểu mẫu xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 Công văn , biểu mẫu xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 01/06/2020 Vũ Văn Bằng
7 Số: 356/MTTQ-BTT-TG Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý II/2020 Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý II/2020 20/04/2020
8 295/MTTQ-BTT V/v Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh …trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh. V/v Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh …trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh. 04/03/2020 Vũ Văn Bằng
9 292 /MTTQ-BTT “V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020” Về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020” 28/02/2020 Vũ Văn Bằng
10 292 /MTTQ-BTT về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 28/02/2020 Vũ Văn Bằng
11 514/UBND-VX1 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra 01/02/2020
12 255 /MTTQ-BTT V/v Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp..... V/v Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp..... 31/01/2020
13 79-CV/TW Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra 29/01/2020
14 Số: 1774 /MTTQ-BTT V/v Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong 17/04/2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Vũ Văn Bằng
15 Số 17- CV/ ĐĐ- MTTQ phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019 Công văn phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019 28/12/2018 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh