Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 726/MTTQ-TCTG V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg; Công văn 614/UBND-VX1 V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg; Công văn 614/UBND-VX1 29/01/2021 Vũ Văn Bằng
2 720/MTTQ-TCTG V/v Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý I/2021 V/v Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý I/2021 25/01/2021 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
3 704/MTTQ-BTT về việc đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Về việc đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 06/01/2021 Vũ Văn Bằng
4 694/MTTQ-TCTG về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 30/12/2020 Vũ Văn Bằng
5 681/MTTQ-TCTG V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 25/12/2020 Vũ Văn Bằng
6 679/MTTQ-BTT V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) 24/12/2020 Vũ Văn Bằng
7 30 - CV/ ĐĐ- MTTQ phối hợp triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021 Phối hợp triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021 21/12/2020 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
8 605/MTTQ- BTT xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2020 27/10/2020
9 603/MT-BTT hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020 26/10/2020
10 595/MTTQ-TCTG về việc định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý IV/2020 Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý IV/2020 22/10/2020 Vũ Văn Bằng
11 582/MTTQ-BTT về việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Về việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 15/10/2020 Nguyễn Xuân Viễn
12 486 /MTTQ-TCTG về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. 31/07/2020 Vũ Văn Bằng
13 , biểu mẫu xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 Công văn , biểu mẫu xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 01/06/2020 Vũ Văn Bằng
14 Số: 356/MTTQ-BTT-TG Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý II/2020 Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý II/2020 20/04/2020
15 295/MTTQ-BTT V/v Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh …trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh. V/v Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh …trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh. 04/03/2020 Vũ Văn Bằng