Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 720/MTTQ-TCTG V/v Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý I/2021 V/v Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý I/2021 25/01/2021 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
2 01-CTr/ĐĐ Chương trình công tác của Đảng đoàn năm 2021 Chương trình công tác của Đảng đoàn năm 2021 06/01/2021 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
3 30 - CV/ ĐĐ- MTTQ phối hợp triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021 Phối hợp triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021 21/12/2020 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
4 Số 17- CV/ ĐĐ- MTTQ phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019 Công văn phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019 28/12/2018 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
5 85/KHLT-MTTQ-BHXH về tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 Kế hoạch liên tịch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 12/04/2017 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông
6 07-CV/ĐĐMTTQ về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 Công văn về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 24/03/2017 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh