Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 46/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 Tuyên truyền việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 04/03/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
2 44/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) 26/02/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
3 43/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 26/02/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
4 42/HD-MTTQ-BTT Công tác văn hoá - văn nghệ năm 2021 Công tác văn hoá - văn nghệ năm 2021 26/02/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
5 Số 77/KH-MTTQ-BTT về việc Tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 Tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 22/02/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hữu Hưng
6 92/HD-MTTQ-BTT nội dung thi đua và tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2018 Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2018 02/07/2018 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
7 51/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn giám sát việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố 17/11/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
8 73/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016 19/10/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
9 64/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2014–2016” năm 2016 15/06/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông
10 155 /BC-MTTQ Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 14/06/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông
11 09 /CTr-MTTQ-BTT Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông
12 46/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 10/03/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng