Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 11 văn bản

Đề cương MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Ngày ban hành: 01/10/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Đề cương Tuyên truyền 90 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Đề cương Tuyên truyền 90 năm Hội Nông dân Việt Nam

Đề cương tuyên truyền 90 năm Hội Nông dân Việt Nam

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Đề cương CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CACH HỒ CHÍ MINH”

CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CACH HỒ CHÍ MINH”

Ngày ban hành: 21/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Đề cương TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊNIN (22/4/1870-22/4/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊNIN (22/4/1870-22/4/2020)

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày ban hành: 13/01/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch

Ngày ban hành: 19/08/2019

Ngày có hiệu lực: 19/08/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Đề cương Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ 2019

Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ 2019

Ngày ban hành: 15/08/2019

Ngày có hiệu lực: 15/08/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

Ngày ban hành: 02/08/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Đề cương Tuyên truyền Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư 2017

Ban Phong Trào soạn thảo Đề cương Tuyên truyền Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư 2017

Ngày ban hành: 27/10/2017

Ngày có hiệu lực: 27/10/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực