Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 60 văn bản

Kế hoạch số 63/KH-MTTQ-BTT về Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

Ngày ban hành: 27/10/2020

Ngày có hiệu lực: 27/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 65/KH-MTTQ-BTT Giám sát việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày ban hành: 27/10/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Bộ văn bản Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ văn bản Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày ban hành: 20/08/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 53/KH-MTTQ-BTT Tổ chức Hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, năm 2020

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, năm 2020

Ngày ban hành: 11/08/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 51 /KH-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Ngày ban hành: 03/08/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 42 /KH-MTTQ-BTT Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam

Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam

Ngày ban hành: 02/06/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 38/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số: 34/KH-BTT-MT Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số: 33/KH-MTTQ-BTT Tổ chức Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Kế hoạch Tổ chức Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số: 32 /KH-MTTQ-BTT Tuyên truyền Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực