Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 8 văn bản

Công văn Số: 1774 /MTTQ-BTT V/v Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong

Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong

Ngày ban hành: 17/04/2019

Ngày có hiệu lực: 17/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn Số 17- CV/ ĐĐ- MTTQ phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019

Công văn phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn Số 7268/UBND-NC2 Bảo đảm ATGT tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai

Công văn Bảo đảm ATGT tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai

Ngày ban hành: 25/09/2018

Ngày có hiệu lực: 25/09/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1303 /MTTQ-PT V/v bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018

V/v bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018

Ngày ban hành: 30/11/2017

Ngày có hiệu lực: 30/11/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 07-CV/ĐĐMTTQ về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Công văn về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Ngày ban hành: 24/03/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1013/MTTQ-TG về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Công văn về việc Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Ngày ban hành: 22/03/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 923 /MTTQ-BTT

V/v xây dựng chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 02/12/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 916/MTTQ-BTT

Đề nghị kê khai minh bạch, tài sản thu nhập năm 2016

Ngày ban hành: 23/11/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực