Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 17 văn bản

Công văn 486 /MTTQ-TCTG về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Ngày ban hành: 31/07/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn , biểu mẫu xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020

Công văn , biểu mẫu xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020

Ngày ban hành: 01/06/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn Số: 356/MTTQ-BTT-TG Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý II/2020

Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý II/2020

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 295/MTTQ-BTT V/v Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh …trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh.

V/v Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh …trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 04/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 292 /MTTQ-BTT “V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020”

Về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020”

Ngày ban hành: 28/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 292 /MTTQ-BTT về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

Ngày ban hành: 28/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 514/UBND-VX1 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

Ngày ban hành: 01/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 255 /MTTQ-BTT V/v Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.....

V/v Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.....

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày có hiệu lực: 31/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 79-CV/TW Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra

Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra

Ngày ban hành: 29/01/2020

Ngày có hiệu lực: 29/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn Số: 1774 /MTTQ-BTT V/v Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong

Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong

Ngày ban hành: 17/04/2019

Ngày có hiệu lực: 17/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực