Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 28 văn bản

Công văn 726/MTTQ-TCTG V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg; Công văn 614/UBND-VX1

V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg; Công văn 614/UBND-VX1

Ngày ban hành: 29/01/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 720/MTTQ-TCTG V/v Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý I/2021

V/v Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý I/2021

Ngày ban hành: 25/01/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 704/MTTQ-BTT về việc đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Về việc đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ngày ban hành: 06/01/2021

Ngày có hiệu lực: 06/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 694/MTTQ-TCTG về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày có hiệu lực: 30/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 681/MTTQ-TCTG V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày ban hành: 25/12/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 679/MTTQ-BTT V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021)

V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021)

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 30 - CV/ ĐĐ- MTTQ phối hợp triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021

Phối hợp triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021

Ngày ban hành: 21/12/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 605/MTTQ- BTT xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2020

Ngày ban hành: 27/10/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 603/MT-BTT hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020

Ngày ban hành: 26/10/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 595/MTTQ-TCTG về việc định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý IV/2020

Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý IV/2020

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực