Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 9 văn bản

Báo cáo Dự thảo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020

Dự thảo báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày ban hành: 02/07/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo Số 377/BC-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đề nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đề nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Ngày ban hành: 26/10/2018

Ngày có hiệu lực: 26/10/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 340 /BC-BCĐ

Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn (2013-2018)

Ngày ban hành: 20/06/2018

Ngày có hiệu lực: 20/06/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 277/BC-MTTQ-BTT về kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017

Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017

Ngày ban hành: 14/11/2017

Ngày có hiệu lực: 14/11/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 205 /BC- MTTQ- BTT về kết quả công tác Mặt trận năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ngày ban hành: 04/01/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 204/BC-MTTQ-TG về Kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Ngày ban hành: 04/01/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 202/BC-BTT-MT về Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016

Báo cáo Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016

Ngày ban hành: 28/12/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 185/BC-BCĐ Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Ngày ban hành: 21/11/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 155 /BC-MTTQ

Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 14/06/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực