Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 72 văn bản

Hướng dẫn 32/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Ngày ban hành: 06/01/2021

Ngày có hiệu lực: 06/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 30/HD-MTTQ-BTT về việc Tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra

Tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra

Ngày ban hành: 21/10/2020

Ngày có hiệu lực: 21/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số: 28/HD-MTTQ-BTT Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19

Hướng dẫn Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 03/09/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 27 /HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày có hiệu lực: 31/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 26/HD-MTTQ-BTT Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Ngày ban hành: 18/08/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 24 /HD-MTTQ-BTT

Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn

Ngày ban hành: 20/07/2020

Ngày có hiệu lực: 20/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số 18 /HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Ngày ban hành: 16/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 16 /HD-MTTQ-BTT về Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày ban hành: 25/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 15/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày ban hành: 12/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 14/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Ngày ban hành: 28/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực