Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 58 văn bản

Hướng dẫn Số 09/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2020

Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 08/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Công tác Tôn giáo năm 2020

Hướng dẫn Công tác Tôn giáo năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 06 /HD-MTTQ-BTT Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020

Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 05/ HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950- 12/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950- 12/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

Ngày ban hành: 25/12/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Bộ văn bản hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2019

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2019

Ngày ban hành: 01/11/2019

Ngày có hiệu lực: 01/11/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 03/HD-MTTQ-BTT về thành lập Tổ Tuyên truyền, vận động Nhân dân của Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Thành lập Tổ Tuyên truyền, vận động Nhân dân của Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 18/09/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Bộ văn bản hướng dẫn thành lập tổ CTV Dư luận xã hội cơ sở

Bộ văn bản hướng dẫn thành lập tổ CTV Dư luận xã hội cơ sở

Ngày ban hành: 01/08/2019

Ngày có hiệu lực: 01/08/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số: 01/HD-MTTQ-BTT Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019

Hướng dẫn Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019

Ngày ban hành: 26/07/2019

Ngày có hiệu lực: 26/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số: 111/HD-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019

Ngày ban hành: 23/05/2019

Ngày có hiệu lực: 23/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số 110/HD-MTTQ- BTT Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Ngày ban hành: 25/04/2019

Ngày có hiệu lực: 25/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực