Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 54 văn bản

Hướng dẫn Bộ văn bản hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2019

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2019

Ngày ban hành: 01/11/2019

Ngày có hiệu lực: 01/11/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 03/HD-MTTQ-BTT về thành lập Tổ Tuyên truyền, vận động Nhân dân của Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Thành lập Tổ Tuyên truyền, vận động Nhân dân của Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 18/09/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Bộ văn bản hướng dẫn thành lập tổ CTV Dư luận xã hội cơ sở

Bộ văn bản hướng dẫn thành lập tổ CTV Dư luận xã hội cơ sở

Ngày ban hành: 01/08/2019

Ngày có hiệu lực: 01/08/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số: 01/HD-MTTQ-BTT Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019

Hướng dẫn Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019

Ngày ban hành: 26/07/2019

Ngày có hiệu lực: 26/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số: 111/HD-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019

Ngày ban hành: 23/05/2019

Ngày có hiệu lực: 23/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số 110/HD-MTTQ- BTT Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Ngày ban hành: 25/04/2019

Ngày có hiệu lực: 25/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số: 106 / HD-MTTQ-BTT CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2019

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2019

Ngày ban hành: 27/02/2019

Ngày có hiệu lực: 27/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số: 107 / HD-MTTQ-BTT THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019

Hướng dẫn THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019

Ngày ban hành: 27/02/2019

Ngày có hiệu lực: 27/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 105// HD-MTTQ-BTT Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

HD Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Ngày ban hành: 27/02/2019

Ngày có hiệu lực: 27/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 102/HD-MTTQ-TG Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

HD Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

Ngày ban hành: 31/01/2019

Ngày có hiệu lực: 31/01/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực