Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 25 văn bản

Hướng dẫn 01. Văn bản sơ kết 05 năm Luật Mặt Trận

Ngày ban hành: 19/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình 04 /CTr- MTTQ-BTT Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Chương trình Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Bộ văn bản hướng dẫn thành lập tổ CTV Dư luận xã hội cơ sở

Bộ văn bản hướng dẫn thành lập tổ CTV Dư luận xã hội cơ sở

Ngày ban hành: 01/08/2019

Ngày có hiệu lực: 01/08/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số: 01/HD-MTTQ-BTT Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019

Hướng dẫn Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019

Ngày ban hành: 26/07/2019

Ngày có hiệu lực: 26/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số:159/KH-MTTQ-BTT Tổ chức triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch Tổ chức triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 10/06/2019

Ngày có hiệu lực: 10/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số: 111/HD-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019

Ngày ban hành: 23/05/2019

Ngày có hiệu lực: 23/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn Số 110/HD-MTTQ- BTT Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Ngày ban hành: 25/04/2019

Ngày có hiệu lực: 25/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn Số: 1774 /MTTQ-BTT V/v Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong

Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong

Ngày ban hành: 17/04/2019

Ngày có hiệu lực: 17/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 151/KH-MTTQ-BTT Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày có hiệu lực: 26/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số 146/KH-MTTQ-BTT Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ủy ban MTTQ các cấp năm 2019

Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ủy ban MTTQ các cấp năm 2019

Ngày ban hành: 22/03/2019

Ngày có hiệu lực: 22/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực