Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 5 văn bản

Chương trình 01-CTr/ĐĐ Chương trình công tác của Đảng đoàn năm 2021

Chương trình công tác của Đảng đoàn năm 2021

Ngày ban hành: 06/01/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 30 - CV/ ĐĐ- MTTQ phối hợp triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021

Phối hợp triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021

Ngày ban hành: 21/12/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn Số 17- CV/ ĐĐ- MTTQ phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019

Công văn phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 85/KHLT-MTTQ-BHXH về tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017

Kế hoạch liên tịch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017

Ngày ban hành: 12/04/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 07-CV/ĐĐMTTQ về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Công văn về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Ngày ban hành: 24/03/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực