Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 1 văn bản

Hướng dẫn 54/HD-BCT

Hướng dẫn tổ chức vận động hỗ trợ nhân dân các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra

Ngày ban hành: 30/12/2016

Ngày có hiệu lực: 30/01/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực