Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 7 văn bản

Hướng dẫn 92/HD-MTTQ-BTT nội dung thi đua và tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2018

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2018

Ngày ban hành: 02/07/2018

Ngày có hiệu lực: 02/07/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 51/HD-MTTQ-BTT

Hướng dẫn giám sát việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

Ngày ban hành: 17/11/2016

Ngày có hiệu lực: 17/11/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 73/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016

Ngày ban hành: 19/10/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 64/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2014–2016” năm 2016

Ngày ban hành: 15/06/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 155 /BC-MTTQ

Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 14/06/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương trình 09 /CTr-MTTQ-BTT

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày ban hành: 13/06/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 46/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 10/03/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực