• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/10/2020
Số ký hiệu 605/MTTQ- BTT xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2020 Ngày ban hành 27/10/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực