• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/10/2020
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2020
Về việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu 582/MTTQ-BTT về việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành 15/10/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 15/10/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Xuân Viễn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực