• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/06/2020
Công văn , biểu mẫu xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020
Số ký hiệu , biểu mẫu xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 Ngày ban hành 01/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực