• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/04/2020
Quyết định về việc thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu Số 740a/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ngày ban hành 01/04/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực