• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/03/2020
Nghị quyết của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu Số 37/NQ- CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 Ngày ban hành 29/03/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực