• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/04/2020
Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024
Số ký hiệu 07/CT-MTTQ-UB Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Ngày ban hành 28/04/2020
Loại văn bản Chương trình Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực