• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/04/2020
Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Số ký hiệu Số: 32 /KH-MTTQ-BTT Tuyên truyền Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Ngày ban hành 17/04/2020
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực