• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/02/2020
Số ký hiệu 01. Văn bản sơ kết 05 năm Luật Mặt Trận Ngày ban hành 19/02/2020
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực