• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/02/2020
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2020
Số ký hiệu 12 /HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2020 Ngày ban hành 14/02/2020
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực