• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/02/2020
Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Số ký hiệu 11 /HD-MTTQ-BTT về Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Ngày ban hành 14/02/2020
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực