• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/02/2020
Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020
Số ký hiệu 06 /HD-MTTQ-BTT Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 Ngày ban hành 03/02/2020
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực