• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/01/2020
Chương trình Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Số ký hiệu 04 /CTr- MTTQ-BTT Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Ngày ban hành 08/01/2020
Loại văn bản Chương trình Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực