• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/02/2020
Hướng dẫn Công tác Tôn giáo năm 2020
Số ký hiệu 08/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Công tác Tôn giáo năm 2020 Ngày ban hành 10/02/2020
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực