• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/11/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2019
Số ký hiệu Bộ văn bản hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2019 Ngày ban hành 01/11/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 01/11/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký   Đỗ Thị Ngọc Hân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực