• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/09/2019
  • Ngày có hiệu lực: 28/09/2019
Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019
Số ký hiệu 11 /KH-MTTQ-BTT về Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019 Ngày ban hành 28/09/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 28/09/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực