• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/08/2019
  • Ngày có hiệu lực: 19/08/2019
Số ký hiệu tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Ngày ban hành 19/08/2019
Loại văn bản Đề cương Ngày có hiệu lực 19/08/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực