• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/08/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Bộ văn bản hướng dẫn thành lập tổ CTV Dư luận xã hội cơ sở
Số ký hiệu Bộ văn bản hướng dẫn thành lập tổ CTV Dư luận xã hội cơ sở Ngày ban hành 01/08/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 01/08/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực