• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/07/2019
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/2019
Hướng dẫn Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019
Số ký hiệu Số: 01/HD-MTTQ-BTT Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019 Ngày ban hành 26/07/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 26/07/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực