• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/06/2019
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2019
Kế hoạch Tổ chức triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu Số:159/KH-MTTQ-BTT Tổ chức triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ngày ban hành 10/06/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 10/06/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực