• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2019
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và “Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức viên chức và Nhân Dân” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Số ký hiệu Số 77/KH-UBND Ngày ban hành 02/05/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 02/05/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực