• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2019
Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019
Số ký hiệu Số: 111/HD-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019 Ngày ban hành 23/05/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 23/05/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Ngọc Hân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực