• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/2019
Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Số ký hiệu Số 110/HD-MTTQ- BTT Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Ngày ban hành 25/04/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 25/04/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực