• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 17/04/2019
Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong
Số ký hiệu Số: 1774 /MTTQ-BTT V/v Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong Ngày ban hành 17/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 17/04/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực