• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/03/2019
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2019
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019
Số ký hiệu 151/KH-MTTQ-BTT Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019 Ngày ban hành 26/03/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 26/03/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực