• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/03/2019
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/2019
Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ủy ban MTTQ các cấp năm 2019
Số ký hiệu Số 146/KH-MTTQ-BTT Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ủy ban MTTQ các cấp năm 2019 Ngày ban hành 22/03/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 22/03/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực