• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/02/2019
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2019
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2019
Số ký hiệu Số: 106 / HD-MTTQ-BTT CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2019 Ngày ban hành 27/02/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 27/02/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực