• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/02/2019
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2019
HD Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
Số ký hiệu 105// HD-MTTQ-BTT Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Ngày ban hành 27/02/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 27/02/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực