• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/01/2019
  • Ngày có hiệu lực: 31/01/2019
HD Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
Số ký hiệu 102/HD-MTTQ-TG Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 Ngày ban hành 31/01/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 31/01/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực