• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/02/2019
  • Ngày có hiệu lực: 22/02/2019
KH Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
Số ký hiệu Số: 142/KH-MTTQ Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Ngày ban hành 22/02/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 22/02/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực