• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/12/2018
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2018
Công văn phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019
Số ký hiệu Số 17- CV/ ĐĐ- MTTQ phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019 Ngày ban hành 28/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 28/12/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực