• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/11/2018
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/2018
Kế hoạch Triển khai Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2024
Số ký hiệu Số: 138 /KH- MTTQ- BTT Triển khai Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2024 Ngày ban hành 13/11/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 13/11/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực