• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/12/2018
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/2018
Các văn bản hướng dẫn tổng kết công tác Mặt trận 2018
Số ký hiệu Các văn bản hướng dẫn tổng kết công tác Mặt trận 2018 Ngày ban hành 03/12/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 03/12/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực